Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Glinik Średni

wydrukuj
Glinik Średni

Na zdjęciu: Krzyż z piaskowca z 1895 r. w Gliniku Średnim, fot. Michał Kut

Glinik Średni – wieś w gminie Frysztak, położona po obu stronach drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie. Graniczy z: Glinikiem Górnym, Stępiną, Cieszyną, Pułankami, Glinikiem Dolnym i Lublą. Zajmuje powierzchnię 787,25 ha i liczy 635 mieszkańców (2011 r.)[1]. Pełna nazwa wioski po raz pierwszy wymieniona jest w dokumencie z 1794 r.[2]  Ks. W. Sarna podaje, że w XVI w. wieś stanowiła kolejno własność Jana Amora Tarnowskiego i Andrzeja Górki[3]. W 1837 r. dobra te kupił Aleksander hr. Wodzicki[4]. Teren Glinika Średniego wchodzi w skład Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku. Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna (od 1920 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1939 r.), Winnica Sztukówka prowadzona przez Państwa Katarzynę i Leszka Szczęchów (od 2009 r.), znany zakład usług motoryzacyjnych Mikuszewski i s-ka i in.
W Gliniku Średnim warto zobaczyć m.in.: krzyż z piaskowca z 1895 r. z płaskorzeźbami św. Apolonii, Józefa i Franciszka, charakterystyczny krajobraz Pogórza z grzbietami wzniesień, stanowiącymi naturalne punkty widokowe, głębokimi dolinami i in. Ciekawostki: W Gliniku Średnim rosną trzy spośród 74 drzew objętych prawną ochroną jako pomniki przyrody na terenie powiatu strzyżowskiego: 400 – letni dąb szypułkowy, w podobnym wieku dąb bezszypułkowy i 250 – letni dąb szypułkowy.

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 06.10.2016 r.
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 13.
 3. ^ Por. Ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 662.
 4. ^ Tamże, s. 662.