Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dostosowanie węzłów sanitarnych (kabin prysznicowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostosowanie węzłów sanitarnych (kabin prysznicowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku

DOFINANSOWANIE 51 198 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 110 442 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na 2021 rok – Obszar B Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Głównym celem projektu jest likwidacja barier w istniejących kabinach prysznicowych w części gdzie znajdują się sypialnie i świetlice wychowanków mieszkających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku.

Istniejące dotychczas kabiny ze względu na wysokie brodziki stanowiły dużą barierę dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie obejmuje likwidację brodzików nadposadzkowych, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i sanitarnej, przebudowę posadzek z uwzględnieniem odpływów liniowych na poziomie posadzki.

 

 https://www.strzyzowski.pl/uploads/aktualno%C5%9Bci/gospodarka%20i%20rolnictwo/2021/PFRON%20logo_wersja_podstawowa_RGB-01_a.jpg