Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w DPS w Gliniku Dolnym, DPS w Babicy, SOSW we Frysztaku i SOSW w Strzyżowie

wydrukuj

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w DPS w Gliniku Dolnym, DPS w Babicy, SOSW we Frysztaku i SOSW w Strzyżowie

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

DOFINANSOWANIE  88 672 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   88 672 zł

Zadanie dotyczy doposażenia czterech jednostek organizacyjnych powiatu strzyżowskiego realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, Domu Pomocy Społecznej w Babicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie.

Pomoc osobom niepełnosprawnym w tych jednostkach w zależności od indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez jednostki dotyczy: zakupu wyposażenia w postaci bielizny pościelowej i osobistej po wystąpieniu choroby (pościel, prześcieradła, koce), zakupu środków ochrony (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, mydła w płynie), zakupu sprzętu na wyposażenie terapii zajęciowej  w DPS w Gliniku Dolnym,  zakupu wyposażenia stołówki w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sanitarnego (stoły, krzesła), wsparcie psychologiczne dla podopiecznych w DPS w Babicy.

Realizowane zadanie dotyczy dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 i ma na celu łagodzenia skutków epidemii.

https://www.strzyzowski.pl/uploads/aktualno%C5%9Bci/gospodarka%20i%20rolnictwo/2021/PFRON%20logo_wersja_podstawowa_RGB-01_a.jpg