Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Samodzielne stanowisko do obsługi Narady Koordynacyjnej

wydrukuj

Samodzielne stanowisko do obsługi Narady Koordynacyjnej prowadzi zadania związane z obsługą narad koordynacyjnych  

W zakresie obowiązków ww. stanowiska znajduje się:

1. Przyjmowanie i rejestracja wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z wyceną,

2. Wstępna ocena kompletności wnioski i dokumentacji oraz przygotowanie sprawy na posiedzenie Zespołu narad koordynacyjnych,

3. Konsultacje z projektantami, zainteresowanymi stronami, jednostkami branżowymi, udzielanie informacji i udział w posiedzeniach Zespołu narad koordynacyjnych,

4. Sporządzanie i wydawanie protokołów dotyczących uzgadnianych projektów,

5. Obsługa programów komputerowych związanych z informatyczną obsługą Zespołu narad koordynacyjnych,

6. Prowadzenie cyfrowej mapy koordynacyjnej,

7. Udostępnienie materiałów z zasobu uzgodnionych projektów oraz uwierzytelnianie tych materiałów przez opatrzenie ich stosowną klauzulą,

8. Przyjęcie matrycy mapy do celów projektowych z wnioskiem o naniesienie na matrycę uzgodnionych projektów.

HARMONOGRAM TERMINÓW NARAD KOORDYNACYJNYCH - POWIAT STRZYŻOWSKI 2024 r.

Formularze do pobrania:

Wniosek na naradę koordynacyjną

Wniosek o naniesienie projektów na mapę do celów projektowych

Osoby:

Podinspektor
Rafał Kawa
pokój 305
tel. 17 276 50 00 wew. 48

rafal.kawa@strzyzowski.pl;