Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap III dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 3_ PGR

wydrukuj

Zakończyły się roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap III" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 3 - PGR.

Zadanie realizowane było w okresie od 11.01.2023 r. do 10.08.2023 r. i przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., a przebudowane odcinki dróg i chodników zostały przekazane do użytkowania. Roboty budowlane prowadzone były na 9 odcinkach dróg powiatowych a efektem końcowym zadania jest przebudowanych kompleksowo blisko 10,5 km dróg oraz wykonanie 1,6 km nowych chodników.

Całkowita wartość wykonanych robót zamyka się kwotą 2 651 632,33 zł.

Środki pozyskane w ramach dotacji wyniosły 1 999 200,00 zł a pozostała część środków finansowych zadania stanowi finansowy udział własny Powiatu.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]